Do nové sezony vstupujeme s novým sekretářem. Tuto pozici bude zastávat dlouholetý hráč týmu mužů Pavel Vodenka a velmi se do ní těší. „Mým hlavním úkolem bude zejména administrativní činnost, komunikaci s trenéry, vedením a lidmi uvnitř klubu, také ale komunikace s Českým florbalem,“ popsal nový sekretář své hlavní pracovní činnosti v nové roli.

Jak se těšíš do nové role a co od ní očekáváš?

Do nové role se samozřejmě těším i když z některých věcí mám obavy, protože nevím co všechno na mě čeká. Práci sekretáře jsem ale začal po domluvě s vedením a Terkou Kejřovou (již bývalou sekretářkou) přebírat pomalu už od června shodou okolností v ten moment, kdy je potřeba zařídit spoustu věcí ale jak se říká, člověk se vždy nejlépe naučí věci praxí. A co očekávám? Větší rozhled o dění v klubu, jaké má klub povinnosti vůči Českému florbalu a také částečnou seberealizaci s tím, že chci klubu co nejvíce pomoci.

Co bude tvým hlavním pracovním úkolem, co budeš mít na starosti?

Mým hlavním úkolem bude prakticky totéž co mého předchůdce (v tomto případě předchůdkyně) to znamená hlavně administrativní činnost – komunikace s trenéry, vedením a lidmi co se pohybují uvnitř klubu, také ale komunikace s Českým florbalem. Z větší části se jedná o administrativní činnosti.

Jedná se o pozici víceméně vnitroklubovou nebo budeš i externě komunikovat např. s rodiči hráčů?

Jde spíše o vnitroklubovou komunikaci s lidmi co se v klubu pohybují. Samozřejmě pokud se někdo z rodičů obrátí na mou osobu, nemám s tím problém a budu se snažit pomoci s čímkoli.

Dostal jsi nějaké rady od své předchůdkyně?

Určitě, mít trpělivost a co nejvíce komunikovat. Úložiště ve své mailové schránce mám velké. Doufám ale, že v blízké době se nám povede zorganizovat a rozjet nový informační systém neboli členskou sekci a ta nám hodně pomůže, nejen v klubové komunikaci ale také v komunikaci s rodiči a hráči. O členskou sekci už usilovala přede mnou Terka, dostala nám tak do hlavy zajímavou myšlenku a nástroj, který by nám mohl usnadnit spoustu práce. Já členskou sekci jen podporuji a věřím, že se nám to povede v blízkých týdnech či měsících dotáhnout do úspěšného konce.

Jak jsi se vůbec k této pozici dostal a co tě přimělo tuto pozici přijmout?

O této možnosti mně informoval náš hospodář a jeden z členů vedení Libor Hejhal, který mou osobu navrhl ostatním členům vedení jako možnou variantu. Tím, že nebyl prakticky nikdo, proti bylo už předem hotovo. No a po pár dlouhých, téměř hodinových telefonických hovorech s Liborem kdy mně do toho lidově řečeno „uvrtal“ (směje se) jsem nato kývl. Co mě ale skutečně přimělo na to kývnout je fakt, že jsem hráčem a členem klubu více než 14 let, někteří trenéři a nyní kolegové a kamarádi se podíleli na mé florbalové výchově, klub do mě za ty roky něco investoval, takže vrátit zpět něco klubu beru povinností a toto je jedna z možností. Plno lidí si tyto věci ani neuvědomí a berou vše jako samozřejmost, já ale ne, jsem zastáncem klubismu. Tímto samozřejmě lidem, kteří mne zvolili a dali mi důvěru mnohokrát děkuji za podporu.

Bylo od Tebe řečeno slovo klubismus, jak ho vnímáš Ty?

Každý slovo klubismus vnímá jinak, někdo vůbec, já ho vnímám a beru jako jedno z důležitých na té úrovni na které se nacházíme a na které se nachází spousta klubů v regionu, kraji. Nejsme extraligový klub, který má jiné možnosti. Každý má na to ale jiný pohled či názor. Klubismus je ale věc na kterou by se nemělo zapomínat. Člověk jako dítě přijde do klubu, trenéři Vám věnují svůj volný čas k tomu abyste se zdokonalil, zlepšil, v některých případech i vychoval. Klub Vám umožní trénovat v halách, platí poplatky, licence a podobné věci, kterých je mraky. A Vy jako hráč z toho platíte minimální část a berete jako samozřejmost. A potom se z určitých důvodů seberete, odejdete nebo v horším případě ukončíte svou činnost, ten nepoměr je tam v tu chvíli obrovský. Toto já odsuzuji. Z mé strany je to u nás jeden z problémů. Spousta lidí nechce nebo nedokáže vrátit klubu alespoň část toho, co do něj klub vložil. Nad tím by se člověk co má klub, prostředí či kamarády v něm rád zamyslet. Proto jsem také přijal funkci sekretáře, zastávám také funkci trenéra s licencí abych pomohl klubu a v neposlední řadě také jako hráč, které sport obecně baví.

Máte nějaké další plány či věci které chceš/chcete realizovat a můžeš něco prozradit?

Určitě máme něco napsané, připravené a mám i v hlavě. Můžu ale prozradit, že se chystá ta členská sekce, kterou bychom chtěli mít připravenou a začít aplikovat na začátku příštího roku, dále se snažíme udělat fanshop na našich stránkách, předběžně jsme domluveni na příští rok udělat naší akci Turnaj Generací, který letos odpadl kvůli koronaviru. Posílili jsme i o správce webu a sociálních sítí, abychom ještě více zviditelnili náš klub. Chystáme tak daleko více reportáží a rozhovorů s hráči, trenéry i ostatními členy klubu. Další věci si nechám pro sebe 😊

 

V čem to naopak bude rozdílné pro hráče a rodiče mladších hráčů?

Především to pomůže nám ve vedení, trenérům a vedoucím lépe komunikovat s hráči, případně s rodiči a zase naopak. Hráči či rodiče by měli mít všechny informace na jednom místě a také budou vědět co se v klubu vše děje, jde především o informace o trénincích, turnajích a dalších událostech v klubu, ale také by měli vidět kdy samotným hráčům například končí zdravotní prohlídka a podobné věci.

Jak náročné je z pozice sekretáře pokrýt organizačně chod klubu?

Náročné je především seznámit se se vším co je potřeba obstarat, zařídit apod. než člověk zjistí co, kde, kdy a jak funguje. Člověk si musí vše psát do kalendáře, dělat si poznámky a udělat si nějaký řád aby se na nic nezapomnělo, ale na chod klubu nejsem sám, pořád spolupracuji s ostatními kluky v klubu.

Jsou záležitosti, které ty osobně budeš řešit v součinnosti s Českým florbalem?

Určitě ano, v aktuální chvíli ale nedokážu říct konkrétní věci. Klub jako takový je přihlášen do programu podpory od Českého florbalu do jedné z možných skupin, to znamená, že klub bude mít povinnosti vůči Českému florbalu a ty budu muset určitě řešit.

Jak vůbec ukotvit samotnou pozici sekretáře v hierarchii vedení klubu?

Dá se říci, že jsem na stejné úrovni jako hospodář a koordinátor tedy členové výkonného výboru klubu, kteří se nachází hned pod předsedou klubu.

Děkuji Ti za Tvůj čas, hodně štěstí a úspěchů v roli sekretáře.